Regulamin

 

 1. FLYTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 11-034 Gryźliny ul. Lotnicza 1 , NIP: 739-397-35-64, Regon: 523238596.
 2. Klient, który zakupił voucher ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 3. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji odnośnie zakupionej usługi prosimy o kontakt mailowy pod adresem: contact@flyto.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku.
 4. Polityka przetwarzania danych osobowy dostępna jest tutaj: https://flyto.com.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Zakup vouchera na lot fotograficzny lub zapoznawczy, następuje poprzez portal internetowy www.flyto.com.pl oraz po dokonaniu płatności poprzez wybraną formę: fizycznie w siedzibie firmy, płatność internetowa blikiem, kartą płatniczą lub przelewem.
 6. Sposób dostawy różni się w zależności od wybranego wariantu vouchera. W przypadku wyboru wersji “papierowej” zostanie ona wysłana kurierem na wskazany w zamówieniu adres w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli wybrana została wersja “elektroniczna” zostanie ona przesłana na wskazany w zamówieniu adres mailowy po dokonaniu płatności.
 7. Loty fotograficzne: Okres ważności vouchera BASIC – 6 miesięcy; Okres ważności vouchera STANDARD oraz PREMIUM a także FUTURE PILOT – 12 miesięcy
 8. Loty zapoznawcze: Okres ważności wszystkich voucherów to 12 miesięcy
 9. Minimalny wiek pasażera to 4 lata (osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych)
 10. Maksymalna masa uczestnika (lot fotograficzny) to 100 kg; maksymalna łączna masa uczestników na lot zapoznawczy nie może przekraczać 200 kg.
 11. Maksymalny wzrost uczestnika – 190 cm
 12. Pasażer decydując się na lot potwierdza, że jego stan zdrowia zezwala na wykonanie takiego przelotu.
 13. Realizacja vouchera następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z FLYTO Sp. z o.o. terminu lotu na minimum 3 dni wcześniej
 14. W dniu poprzedzającym lot, klient ma obowiązek potwierdzić telefonicznie swoją obecność.
 15. W przypadku, kiedy dojdzie do zgubienia lub zniszczenia vouchera, a termin jego realizacji jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek klienta lub uczestnika i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu vouchera.
 16. Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń przekazywanych przez pilota.
 17. FLYTO Sp. z o.o. lub podmiot realizujący voucher: ZONDA.aero lub B&D Krzysztof Szachwiewicz może odmówić realizacji vouchera na lot, jeżeli uczestnik nie stosuje się do jego zaleceń dotyczących zachowania się w powietrzu, w statku powietrznym oraz na terenie lądowiska lub lotniska lub jeżeli znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia i kondycję psychofizyczną pasażera.
 18. FLYTO Sp. z o.o. lub podmiot realizujący voucher: ZONDA.aero lub B&D Krzysztof Szachniewicz mogą odmówić wykonania lotu w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych lub w sytuacji, w której występują inne przyczyny organizacyjne lub techniczne, które nie zapewniają bezpiecznego wykonania lotu. Wówczas uczestnik ustala z FLYTO Sp. z o.o. lub podmiotem realizującym voucher nowy termin lotu.
 19. W przypadku odwołania lotu z przyczyn niezależnych od FLYTO Sp. z o.o. oraz podmiotów realizujących voucher, podmioty te nie pokrywają kosztów, jakie poniósł pasażer w celu przybycia w miejsce realizacji lotu.

o nas

Firma FLYTO powstała z pasji do latania i chęci dzielenia się tą pasją z innymi. Dziś naszym celem jest tworzenie usługi, która poprzez kompleksowe działania realizuje wszystkie marzenia o lataniu począwszy od pierwszych kroków dla adeptów pilotażu, poprzez szkolenie, budowanie nalotu, wypraw lotniczych po Europie aż po zakup i pełen serwis samolotów ultralekkich Legend 600, zaś dla przedstawicieli świata biznesu – możliwość komfortowego przemieszczania się po świecie na pokładach privat jets. I to wszystko w jednym miejscu czyli FLYTO.